NTLs innsamling for å bekjempe vold mot kvinner i Rwanda
Norsk Folkehjelp Oslo Folk forandrer verden

NTLs innsamling for å bekjempe vold mot kvinner i Rwanda

Norsk Tjenestemannslag og Norsk Folkehjelp samarbeider i perioden 2018-2021 om å redusere omfanget av kjønnsrelatert vold og gi økonomisk støtte til kvinnene i Rwanda. For hver 1000 kroner NTL samler inn til dette prosjektet vil Norad støtte ytterligere med 9000 kroner. Dette er en fin solidarisk måte å samle inn penger på som gjør at pengene vokser. Landet har en konfliktfylt historie som fortsatt setter dype spor. Og som mange andre steder, er kvinnene en sårbar gruppe. Mange kvinner utsettes for kjønnsbasert vold, til tross for at de har styrket sin stilling de siste årene. Gjennom kampanjer, forsoningssamtaler og utdanning bidrar Norsk Folkehjelps partnere til varige endringer. Også mennene er med, og resultatene viser at de tar mer ansvar enn tidligere. For å redusere kjønnsbasert vold i Rwanda trengs mer økonomisk støtte. NTL oppfordrer derfor avdelingene og foreningene til å støtte opp under samarbeidet ved å bidra økonomisk. Sammen kan vi bidra til at kvinnene i Rwanda får et bedre liv!

Innsamlet beløp:
Mål: 150 000 kr
Periode:
13.12.2018 31.12.2019

Aktivitet

Donasjoner:

Siste donasjoner

{{don.Amount | number:0}} kr
{{don.Name}}
{{don.Message}}
NTLs innsamling for å bekjempe vold mot kvinner i Rwanda
Norsk Folkehjelp
{{don.MessageAnswer}}
Der er ingen som har donert til denne innsamlingen ennå.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close