Tren en minehund

Minehunder gjør en livsviktig jobb i kampen for en minefri verden. En trent minehund kan i snitt finne miner 20 ganger raskere enn et menneske som gjør søk med metalldetektor. Det tar nesten to år med krevende lek og opplæring før hundene er ferdig skolert. Vi har fokus på sikkerhet i alle ledd, og det har aldri skjedd en ulykke med en av våre minehunder i felt. 

Norsk Folkehjelp driver verdenes største senter for avl-og trening av minehunder. Senteret ligger i Sarajevo, Bosnia-Hercegovina. Her har vi som mål å utdanne 75 hunder i året.

Det koster 300 kroner å trene en minehund i én dag. 

Minehunder er ett av flere viktige verktøy Norsk Folkehjelp bruker for å fjerne miner og klasebomber. Støtt vårt arbeid for en minefri verden idag.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close