Human-Etisk Forbund og Norsk Folkehjelps samarbeid har som formål å øke innsatsen mot undertrykking og diskriminering som er begrunnet med religion eller tradisjoner.
Gjennom våre samarbeidsprosjekter i Irak og Rwanda skal vi styrke folkelig, demokratisk organisering for å fremme rettigheter, likestilling, dialog og reelt folkestyre. 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close