Det er en ekstrem situasjon - gi din støtte til flyktningene!

Tusenvis av mennesker setter livet på spill for en drøm om et liv i trygghet. De slutter aldri å håpe. De dør på flukt fra vold, konflikter, vanstyre, utrygghet og matmangel.

Det er en ekstraordinær situasjon og vi må jobbe sammen for å vise solidaritet. Det er vår plikt å øke innsatsen til millioner av flyktninger som befinner seg  i Syria, Irak og Libanon. 

Vi er privilegerte, det bør forplikte. 

Norsk Folkehjelp jobber gjennom lokale organisasjoner med å få forsyninger og hjelp inn i Syria. Vi har også programmer i Libanon og Irak, og programmer for humanitær nedrustning på Balkan. Der er ansatte nå aktivt i gang med å merke og sikre minefelt sammen med lokale myndigheter i Serbia. Flyktningene står i fare for å bevege seg inn i aktive minefelt. 

Vi håper at nettopp du ønsker å hjelpe folk som lever under umulige forhold. Om det er syrere, irakere, folk fra Afghanistan eller Nord-Afrika.

Vi har alle like stor rett til et liv i trygghet. Folk dør på flukt, - hjelp oss å hjelpe!

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close