Hjelp ofrene i Gaza – gi din støtte!

Etter krigen i Gaza i sommer er det et stort behov for både umiddelbart humanitær hjelp og hjelp til langsiktig gjenoppbyggingen av Gaza. Fortsatt er behovene enorme. Start din egen innsamling til Gaza nå.

Din støtte vil bidra til:

  • Distribusjon av kjøkkenutstyr, klær og hygieneartikler
  • Psykososial støtte, aktiviteter og undervisningsstøtte til barn som er traumatisert av krigen
  • Rehabilitering av landbruket og støtte til fiskerne.
  • Opplæring i faren ved ueksploderte eksplosiver som ligger igjen etter krigshandlingene

All nødhjelp koordineres med FN og andre organisasjoner for å sikre effektivitet. Nødhjelpsbehovet blir kartlagt av Norsk Folkehjelps lokale organisasjoner på bakken.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close