Fellesforbundets landsmøte bevilger 1,5 millioner
Christina Johnsen Oslo LO oppfordrer fagbevegelsen til å støtte folk på flukt!

Fellesforbundets landsmøte bevilger 1,5 millioner

"Fellesforbundets landsmøte bevilget 1,5 millioner kroner til Norsk Folkehjelps arbeid med flyktninger. 100.000 av midlene skal gå til arbeid med å organisere frivillige på norske mottak" Flyktningekrisa krev handling no! Verda står overfor ei flyktningekrise vi ikkje har sett maken til sidan den andre verdskrigen. Krigen i Syria kjem på toppen av flyktningstraumar frå Afrika og elles i Midt-Austen. Kapasiteten i nabolanda til Syria er sprengd, og FN meiner at situasjonen ikkje er haldbar. Libanon, eit land på storleik med Buskerud fylke, har no teke i mot 1,5 millionar flyktningar frå Syria, noko som utgjer ein fjerdedel av landets befolkning. Før dette hadde dei allereie fleire hundretusen palestinske flyktningar. Menneske på flukt er verna av FN sin flyktningkonvensjon. Norge må i lag med resten av Europa ta ansvar. Vår kollektive lærdom bør minne oss om at hundretusenvis i tidlegare tider har flykta frå Norge både på grunn av fattigdom og krig. Vi har ikkje berre eit rettsleg, men også eit moralsk ansvar for dei som no kjem til oss. Norge må bidra på mange plan. Det viktigaste på sikt er naturlegvis å vere med å sikre politisk og økonomisk stabilitet og utvikling i dei landa flyktningane kjem frå. Norge må også bidra til å handtere situasjonen i dei landa i Europa flyktningane først kjem til. Landsmøtet meiner det ikkje er urimeleg å krevje at Norge i ein europeisk dugnad bidrar med dei milliardane dette vil måtte koste.

Innsamlet beløp:
Periode:
06.11.2015 06.11.2015

Aktivitet

Donasjoner:

Siste donasjoner

{{don.Amount | number:0}} kr
{{don.Name}}
{{don.Message}}
Fellesforbundets landsmøte bevilger 1,5 millioner
Christina Johnsen
{{don.MessageAnswer}}
Der er ingen som har donert til denne innsamlingen ennå.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close