Støtt gjenoppbyggingsarbeidet etter flommen!

Enorme regnmengder kom i løpet av mai 2014 og den påfølgende flommen forårsaket store ødeleggelser. 

Norsk Folkehjelp bistår i Bosnia og Serbia med undersøkelser av oversvømte minefelt og manglende merking. Vi fjerner eksplosiver og miner i de oversvømte områdene og Norsk Folkehjelps mineryddere har bistått med å bygge ny mur for å stoppe flommen.

Norsk Folkehjelp er den største og mest effektive minerydderorganisasjonen på Balkan. Vi har forpliktet oss til å rydde miner og klasebomber gjennom egen rydding, men også gjennom kapasitetsbygging og trening av Bosnia-Hercegovinas egen militære minerydderenhet. Når gjenoppbyggingsarbeidet etter flommen er over vil vi fortsette med dette viktige og livsnødvendige arbeidet.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close